تاريخ روز : سه شنبه 05 مهر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت رهنورد

  

اطلاعات عمومی 

 

روش ورود به سیستم:
نام کاربری سهامداران قسمت عددی کد بورسی است مثال 12345
رمز عبور برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت است.
حتما در زمان ورود به سیستم تغییر رمز عبور اجباری است در غیر این صورت اطلاعاتی نمایش داده نمیشود.
بعد از ورود به سیستم در بخش سایر اطلاعات، در قسمت کد اختصاصی بانک، کد شبا حساب بانکی خود را به 
صورت دقیق وارد کنید .  شماره حساب بانک انصار مورد قبول نمی باشد .